Sản phẩm

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 4.65 TẤN 2 CẦU

Tải trọng:4.650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.130 x 1.760 x 700
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK470L THÙNG KÍN

Tải trọng:1.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.880
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490L THÙNG KÍN

Tải trọng:1.990 - 2.300 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG CÁNH DƠI

Tải trọng:900Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000 Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.610
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG LỬNG

Tải trọng:995Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.610 x 1.510 x 350
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN KENBO 5 CHỖ

Tải trọng:650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.150 x 1.420 x 1.210
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Tin tức

Không có dữ liệu