Nổi Bật
XE TẢI KENBO THÙNG MUI BẠT
XE TẢI KENBO THÙNG MUI BẠT

XE TẢI KENBO THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.610
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI KENBO THÙNG LỬNG
XE TẢI KENBO THÙNG LỬNG

XE TẢI KENBO THÙNG LỬNG

Tải trọng:995Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.610 x 1.510 x 350
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI KENBO THÙNG KÍN
XE TẢI KENBO THÙNG KÍN

XE TẢI KENBO THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI KENBO THÙNG CÁNH DƠI
XE TẢI KENBO THÙNG CÁNH DƠI

XE TẢI KENBO THÙNG CÁNH DƠI

Tải trọng:900Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000 Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
lien_he
Xem thêm

Xe Tải Kenbo 990Kg Giá Gốc Nhà Máy

Tải trọng:990kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
lien_he
Xem thêm