Nổi Bật
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – FAW-FW7.75D1/4×4
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – FAW-FW7.75D1/4×4

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – FAW-FW7.75D1/4×4

Tải trọng:7.750 Kg
Bảo hành:3 Năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x800
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT6.80TD1/4×4
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT6.80TD1/4×4

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT6.80TD1/4×4

Tải trọng:6.800Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x710
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2

Tải trọng:3.480 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2800x1740x595
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT2.35TD1
XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT2.35TD1

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT2.35TD1

Tải trọng:2.350 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.410x1.550x610
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG – WZ4.98/TD1
XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG – WZ4.98/TD1

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG – WZ4.98/TD1

Tải trọng:4.980Kg
Bảo hành:3 Năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2860x1800x760
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 4.65 TẤN 2 CẦU
XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 4.65 TẤN 2 CẦU

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 4.65 TẤN 2 CẦU

Tải trọng:4.650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.130 x 1.760 x 700
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Ben Chiến Thắng WAW - WZ5.90/TD1
Xe Ben Chiến Thắng WAW - WZ5.90/TD1

Xe Ben Chiến Thắng WAW - WZ5.90/TD1

Tải trọng:5.900Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3130x2020x750
lien_he
Xem thêm