Nổi Bật
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Mui Bạt
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Mui Bạt

Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Mui Bạt

Tải trọng:850Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 1530
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Tải FOTON t15+ Cabin Kép Thùng Lửng
Xe Tải FOTON t15+ Cabin Kép Thùng Lửng

Xe Tải FOTON t15+ Cabin Kép Thùng Lửng

Tải trọng:970Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 360
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín Cánh Rơi
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín Cánh Rơi

Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín Cánh Rơi

Tải trọng:800 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 1.610
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín
Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín

Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín

Tải trọng:810 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.080 x 1.570 x 1.560
lien_he
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Mui Bạt

Tải trọng:830Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.560 x 1.530
lien_he
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Lửng

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 nă hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.560 x 360
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín Cánh Rơi
Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín Cánh Rơi

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín Cánh Rơi

Tải trọng:800Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
Kích thước thùng:2.800 x 1.570 x 1.560
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín
Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín

Tải trọng:760Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.570 x 1.560
lien_he
Xem thêm