Nổi Bật
XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT
XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT

XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT
XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT

XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN
XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN

XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI ISUZU VM NK650SL THÙNG KÍN
XE TẢI ISUZU VM NK650SL THÙNG KÍN

XE TẢI ISUZU VM NK650SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG MUI BẠT
XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG MUI BẠT

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN
XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.880
lien_he
Xem thêm