Sản phẩm

Nổi Bật
XE SRM T30 THÙNG LỬNG
XE SRM T30 THÙNG LỬNG

XE SRM T30 THÙNG LỬNG

Tải trọng:1.120 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.920 x 1.680 x 1.520
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE SRM T30 THÙNG KÍN
XE SRM T30 THÙNG KÍN

XE SRM T30 THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.920 x 1.680 x 1.520
lien_he
Xem thêm
Nổi Bật
XE SRM T30 THÙNG MUI BẠT
XE SRM T30 THÙNG MUI BẠT

XE SRM T30 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.910 x 1.680 x 1.600
lien_he
Xem thêm

Tin tức

Không có dữ liệu