XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK490SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.490 - 1.990 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK490L4 THÙNG LỬNG

Tải trọng:2.400 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK470L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK470L THÙNG KÍN

Tải trọng:1.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Isuzu VM Tải 2.4 Tấn, Thùng Dài 4m4

Tải trọng:2400kg
Bảo hành:5 Năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.870 (mm)
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.880
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490SL THÙNG KÍN

Tải trọng:1.490 - 1.990Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm