Xe Tải VAN Kenbo Giá Gốc Nhà Máy

Tải trọng:680 - 935kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN KENBO 5 CHỖ

Tải trọng:650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.150 x 1.420 x 1.210
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

Tải trọng:945Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.150 x 1.420 x 1.250
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.610
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG LỬNG

Tải trọng:995Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.610 x 1.510 x 350
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI KENBO THÙNG CÁNH DƠI

Tải trọng:900Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000 Km
Kích thước thùng:2.610 x 1.510 x 1.450
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Kenbo 990Kg Giá Gốc Nhà Máy

Tải trọng:990kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
Giá: Liên Hệ
Xem thêm