XE TẢI VAN SRM V5 5 CHỖ

Tải trọng:700Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.500 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN SRM V2 2 CHỖ

Tải trọng:930 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.200 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN SRM 868 2 CHỖ

Tải trọng:868 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.500 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:930Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 1.420
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG LỬNG

Tải trọng:980Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 350
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE SRM T30 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.910 x 1.680 x 1.600
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE SRM T30 THÙNG LỬNG

Tải trọng:1.120 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.920 x 1.680 x 1.520
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE SRM T30 THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.920 x 1.680 x 1.520
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE SRM T20A THÙNG KÍN

Tải trọng:930 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9/1021 THÙNG LỬNG

Tải trọng:1.150Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450x1.410x340
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450 x 1.410 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9 THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450 x 1.410 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm