XE TẢI ISUZUVM NK490SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.490 - 1.990 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK490L4 THÙNG LỬNG

Tải trọng:2.400 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490SL THÙNG KÍN

Tải trọng:1.490 - 1.990Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490LL THÙNG DÀI 5M2

Tải trọng:1.990Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:5.200x2.000x1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.990 - 2.300 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK490L THÙNG KÍN

Tải trọng:1.990 - 2.300 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm