XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZU VM NK650L THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.880
Giá: Liên Hệ
Xem thêm