XE TẢI ISUZU VM MOTORS - XE TẢI VĨNH PHÁT MOTORS(28 Sản phẩm)

XE TẢI ISUZVM M750SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK650SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK490SL THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.490 - 1.990 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK490L4 THÙNG LỬNG

Tải trọng:2.400 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK470L THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:1.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.900
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM NK470L THÙNG KÍN

Tải trọng:1.490 Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.370 x 1.820 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM M750SL THÙNG KÍN

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.200 x 2.000 x 1.870
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI ISUZUVM FN129L4 MUI BẠT

Tải trọng:8.200Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:6.950x2.200x2.050
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Isuzu VM Tải trọng 3.5 Tấn thùng dài 5m2

Tải trọng:3.490 Kg
Bảo hành:5 Năm hoặc 150.000 Km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.880 (mm)
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Isuzu VM Tải Trọng 1T9, Thùng Dài 5m2

Tải trọng:1.900 Kg
Bảo hành:5 Năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:5.200 x 2.000 x 1.900 (mm)
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Isuzu VM Tải 3.5 Tấn Thùng Dài 4m4

Tải trọng:3.490Kg
Bảo hành:5 Năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.900 (mm)
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải Isuzu VM Tải 2.4 Tấn, Thùng Dài 4m4

Tải trọng:2400kg
Bảo hành:5 Năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:4.400 x 1.820 x 1.870 (mm)
Giá: Liên Hệ
Xem thêm