XE TẢI BEN TỰ ĐỔ(9 Sản phẩm)

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – FAW-FW7.75D1/4×4

Tải trọng:7.750 Kg
Bảo hành:3 Năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x800
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT6.80TD1/4×4

Tải trọng:6.800Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x710
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2

Tải trọng:3.480 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2800x1740x595
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT2.35TD1

Tải trọng:2.350 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.410x1.550x610
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI BEN TG7.8T4x2 CẦU DẦU

Tải trọng:7.800 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:4.450 x 2.280 x 650  
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG – WZ4.98/TD1

Tải trọng:4.980Kg
Bảo hành:3 Năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2860x1800x760
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 4.65 TẤN 2 CẦU

Tải trọng:4.650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.130 x 1.760 x 700
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE BEN TRƯỜNG GIANG TG US13B6x6

Tải trọng:13.035 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:5250 x 2320/840x960
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Ben Chiến Thắng WAW - WZ5.90/TD1

Tải trọng:5.900Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3130x2020x750
Giá: Liên Hệ
Xem thêm