Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Mui Bạt

Tải trọng:850Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 1530
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON t15+ Cabin Kép Thùng Lửng

Tải trọng:970Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 360
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín Cánh Rơi

Tải trọng:800 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.100 x 1.570 x 1.610
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15+ Cabin Kép Thùng Kín

Tải trọng:810 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.080 x 1.570 x 1.560
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Mui Bạt

Tải trọng:830Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.560 x 1.530
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Lửng

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:3 nă hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.560 x 360
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín Cánh Rơi

Tải trọng:800Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
Kích thước thùng:2.800 x 1.570 x 1.560
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải FOTON T15 Cabin Đơn Thùng Kín

Tải trọng:760Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.800 x 1.570 x 1.560
Giá: Liên Hệ
Xem thêm