XE TẢI VAN SRM V5 5 CHỖ

Tải trọng:700Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.500 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN SRM V2 2 CHỖ

Tải trọng:930 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.200 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN SRM 868 2 CHỖ

Tải trọng:868 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.500 x 1.450 x 1.300
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Xe Tải VAN Kenbo Giá Gốc Nhà Máy

Tải trọng:680 - 935kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000km
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN KENBO 5 CHỖ

Tải trọng:650Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:1.150 x 1.420 x 1.210
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

Tải trọng:945Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.150 x 1.420 x 1.250
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – FAW-FW7.75D1/4×4

Tải trọng:7.750 Kg
Bảo hành:3 Năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x800
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT6.80TD1/4×4

Tải trọng:6.800Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:3.760x2.120x710
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2

Tải trọng:3.480 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2800x1740x595
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI TỰ ĐỔ CHIẾN THẮNG – CT2.35TD1

Tải trọng:2.350 Kg
Bảo hành:3 năm hoặc 100.000Km
Kích thước thùng:2.410x1.550x610
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:930Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 1.420
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG LỬNG

Tải trọng:980Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 350
Giá: Liên Hệ
Xem thêm