Sản phẩm

XE DONGBEN K9 THÙNG CÁNH DƠI - BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450 x 1.410 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9 THÙNG KÍN

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450 x 1.410 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:990Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450 x 1.410 x 1.500
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE DONGBEN K9/1021 THÙNG LỬNG

Tải trọng:1.150Kg
Bảo hành:2 năm hoặc 60.000Km
Kích thước thùng:2.450x1.410x340
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG LỬNG

Tải trọng:980Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000Km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 350
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

XE TẢI SRM T20A THÙNG MUI BẠT

Tải trọng:930Kg
Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Kích thước thùng:2.690 x 1.430 x 1.420
Giá: Liên Hệ
Xem thêm

Tin tức

Không có dữ liệu